Cesta za snem, z.s.

Cesta za snem je nezisková organizace založená na platformě zapsaného spolku a je zapsaná u spolkového rejstříku, vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 24755.

Spolek je zastupován výborem ve složení předseda a jednatel – statutární zástupci spolku.

Předsedou spolku byl zvolen Heřman Volf. Jednatelem spolku byl zvolen Tomáš Pchálek.

Sídlo spolku: José Martího 31, 162 52, Praha 6

IČ: 22712950

DIČ: CZ22712950

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., 255120215 / 0300